Polityka prywatności

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Postanowienia ogólne:
  Rolę Administratora, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi pełni Sprzedający - firma MonDu Krzysztof Dubik z siedzibą w Płocku, ul. Sucharskiego 5/44, zarejestrowana pod numerem NIP: PL9222265850
 2. Pozyskiwanie danych:
  Sklep pozyskuje informacje o Kliencie poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym bądź po złożeniu przez  niego zamówienia  oraz poprzez zapisanie w urządzeniach końcowych plików cookie - tzw. ciasteczka.
 3. Podstawa przetwarzania danych:
  Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Klientów, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług Sklepu.
  Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Klientom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:
  - zakładanie i zarządzanie Kontem Klienta,
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta zmierzające do jej zawarcia,
  - zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  - obsługa reklamacji Klientów,
  - wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
  - prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  - księgowych,
  - archiwizacyjnych.
 4. Udostępnianie danych - dane Klienta są przekazywane następującym podmiotom zewnętrznym: dostawca płatności, podmiot realizujący dostawę towarów, biuro księgowe, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 5. Uprawnienia Klienta - Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora oraz wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Jeśli Klient chce skorzystać ze swoich praw, zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sklepem mailowo: sklep@mondu.pl Jeśli Klient uzna, że Jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.
 6. Bezpieczeństwo danych - po zrealizowaniu zamówienia, dane Klienta nie są przetwarzane. Są jedynie przechowywane w formie e-faktury z zachowaniem bezpieczeństwa i braku dostępu osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Klienta do czasu odwołania przez Niego zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl